Σῶμα ὑγιές ἐν νοῦν ὑγιῆ ~ A healthy body, within a healthy mind

Σῶμα ὑγιές ἐν νοῦν ὑγιῆ ~ A healthy body, within a healthy mind
– Alexia Pentelen de aRcturi

More Quotes